Spędź mniej czasu na produkowaniu raportów, a węcej na ich analizowaniu

Uzyskaj cenne zasoby i czas do celów biznesowych, takich jak analiza i wykorzystanie rezultatów do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Zrozum powiązanie pomiędzy wprowadzaniem danych, a twoim SCR i zoptymalizuj swoją wartość biznesową w odniesieniu do Solvency II.

Kontroluj swój proces SII i zmniejsz prawdopodobieństwo wystąpienia błędów

Poprzez połączenie wszystkich 3 Filarów Solvency II i integrację w 1 rozwiązanie, pozwalasz SII Engine na rozdzielanie i dokumentowanie całkowitego pobierania danych i czynności wykonywanych w środowisku. Utrzymując minimalny stopień pracy manualnej, usyskasz najwyższy poziom rezultatów SII. SII Engine zapewnia pełną zgodność z przepisami dotyczącymi kontroli i scieżką audytu

Optymalizuj wykorzystanie danych

Poprzez integrację Filaru 1 i 3, ilość danych potrzebnych z back-end systemów i wkład manualny utrzymuje się na poziomie minimalnym. SII Engine wyprodukuje i połączy twoje dane wejściowe, tak aby wszystkie wymagane wyniki były przekazane do ostatecznych raportów QRT. Dzięki inteligentnemu ponownemu użyciu danych w SII Engine, klienci unikają około 40% działań związanych z danymi SII.

Usprawnij i zunifikuj swój wewnętrzny cykl pracy

Z SII Engine, twoja organizacja ma jeden punkt kontaktowy jeśli chodzi o Solvency II. Wszystkie źródła i dane są skoncentrowane w jednym środowisku. Usprawnij swój cykl pracy w każdym z departamentów i spaw aby kooperacja i komunikacja pomiędzy departamnetami była łatwiejsza i bardziej przejrzysta. Niezależnie od tego, czy jest to administracja, zarząd czy dział ryzyka, wszyscy będą mieli jednakowe zrozumienie zagadnienia, bazujące na tych samych wynikach.

Pobierz Białą Księgę SII Engine

Pobierz