Witamy na stronie internetowej SII Engine

Firma Asseco Denmark A/S (zwana dalej „Asseco”) posiada wszelkie prawa autorskie dotyczące strony internetowej SII Engine (zwana dalej „Stroną”). Poniżej przedstawiono warunki umowy zawartej pomiędzy Państwem a Asseco. Poprzez odwiedzanie, przeglądanie lub korzystanie z niniejszej strony internetowej, użytkownik strony potwierdza, że przeczytał, zrozumiał, i zgadza się na te warunki i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących warunków umowy. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe warunki, prosimy o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Asseco zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy w regulaminie użytkowania nie wystąpiły zmiany. Korzystanie z witryny internetowej po opublikowaniu zmian w regulaminie użytkowania jest równoznaczne z zaakceptowaniem takich zmian.

Z poważaniem,
Drużyna SII Engine

Korzystanie z informacji zawartych na stronie

Strona może zawierać inne zastrzeżenia własności oraz praw autorskich z nią związanych, których warunki muszą zostać przedstawione i przestrzegane. Strona może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje zawarte na stronie mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez zapowiedzi. Asseco zastrzega sobie również prawo do wprowadzania ulepszeń i/lub zmian w produktach i/lub usługach opisanych w tej informacji w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Asseco nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność dostarczanych przez Asseco informacji, a ryzyko związane z korzystaniem z takich informacji leży po stronie odbiorcy. Asseco nie gwarantuje również, że wszelkie zgłaszane problemy zostaną rozwiązane za pomocą dostarczanych przez Asseco informacji. Dostarczając informacje na stronie, Asseco nie udziela Państwu żadnego wyraźnego lub dorozumianego prawa do patentów, znaków towarowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej i innych praw własności intelektualnej.

OGRANICZENIE SZKÓD

W ŻADNYM WYPADKU ASSECO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ ZE STRON ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SPECJALNE, MORALNE, LUB WTÓRNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZWIĄZANE, LUB WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, LUB KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, LUB KTÓREJKOLWIEK ZE STRON, LUB ZASOBÓW/INFORMACJI ZWIĄZANYCH, LUB DOSTĘPNYCH ZA POMOCĄ NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, WŁĄCZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ OPROGRAMOWANIA I PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA SYSTEMÓW PRZETWARZANIA INFORMACJI, NAWET JEŚLI ASSECO WYRAŹNIE POINFORMOWAŁO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKODY.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ASSECO DOSTARCZA WSZELKIE INFORMACJE WYŁĄCZNIE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST”. ASSECO NIE ZAPEWNIA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I NIENARUSZALNOŚCI.

SII Engine jest znakiem towarowym Asseco Denmark w Danii i innych krajach.

Microsoft, Excel i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub w innych krajach. • IBM jest znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation, zarejestrowanymi w wielu krajach na całym świecie. • Oracle jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle i / lub jej filii. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. • SAS oraz wszystkie inne nazwy produktów lub usług SAS Institute Inc. są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy SAS Institute Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. • Teradata jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Teradata Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. • Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Inc. • Chrome i Google Analytics są znakami towarowymi firmy Google Inc. • Mozilla i Firefox są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Mozilla Foundation. • Opera jest znakiem towarowym firmy Opera Software ASA. • Safari jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Polityka cookies

Gdy odwiedzasz stronę siiengine.asseco.com (siiengine.com) zbieramy niektóre informacje o Twoim komputerze oraz o Twojej aktywności na naszej stronie. Używamy plików cookies, by przechowywać te informacje i zoptymalizować Twoje doświadczenia z naszą stroną.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne w formie pasywnych plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę internetową. Ułatwiają one rozpoznanie indywidualnych preferencji (np. językowych) Użytkownika związanych z funkcjonalnością urządzenia i wyświetlają stronę dopasowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na automatyczne otrzymywanie plików cookies.

Pliki cookies mogą zawierać litery i cyfry i nie przechowują prywatnych informacji bez zgody użytkownika. Plik cookies nie jest aplikacją, przez co nie może zawierać wirusów.

Należy rozróżnić własne pliki cookies i zewnętrzne pliki cookies.

Własne pliki cookies są zamieszczane za pośrednictwem odwiedzanej strony internetowej – w tym przypadku siiengine.asseco.com – podczas gdy zewnętrzne pliki cookies są zamieszczane przez osoby trzecie, takie jak programy web analytics.

Jak długo są przechowywane pliki cookies

Długość życia „ciasteczka” może się różnić w zależności od Twoich preferencji i potrzeb. Niektóre znikają po zamknięciu przeglądarki, podczas gdy inne mogą istnieć przez wiele lat – jest to uzależnione od konkretnej strony.

Typowe ciasteczka "żyją" do dwóch lat, ale są zazwyczaj przedłużone po każdej wizycie na stronie internetowej. Jeśli ponownie odwiedzisz stronę internetową po sześciu miesiącach, okres życia pliku zostanie przedłużony o dwa lata od daty wizyty.

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie z komputera (patrz zakładka "Jak zablokować/usunąć pliki cookies?").

siigengine.com nie przechowuje żadnych informacji, które mogą Cię zidentyfikować bez Twojej zgody, a tego typu informacje nie są nigdy ujawniane osobom postronnym.

W niektórych przypadkach możemy korzystać z podwykonawców, którzy przetwarzają dane za nas.

Zewnętrzne pliki cookies

Korzystamy z oferty Google Analytics w celu analizy, jak użytkownicy korzystają z naszej strony. Informacje generowane przez ‘ciasteczka’ dotyczące korzystania (w tym danych o ruchu sieciowym i adresie IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Możesz wyłączyć pliki cookies z Google Analytics tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zawsze istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia plików cookies z komputera. W tym celu, wybierz przeglądarkę i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie:

Google Chrome
Zarządzanie plikami cookie i danymi stron

Microsoft Internet Explorer
Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Mozilla Firefox
Ciasteczka

Opera
Cookie tips (eng.)

Safari
Prywatność i bezpieczeństwo

Google Analytics
Aby wyłączyć pliki cookies z Google Analytics, kliknij tutaj:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout