Najnowsza wersja deklaracji audytowej

Deloitte zakończyła kompleksowe badania i audyt najnowszych wzorów i raportów SII Engine. W czasie

dostarczania pierwszego zestawu raportów w Maju 2016, klienci SII Engine z Unii Europejskiej mogą już

załączyć deklarację audytową ISAE 3000, zapewniając że SII Engine stosuje się do najnowszych wymagań

EIOPA.

Deklaracja Audytowa może zostać nabyta jako rozszerzenie do standardowego rozwiązania.

Return to News