ABC Insurance wybrało SII Engine

ABC Insurance to piąta firma ubezpieczeniowa w Rumunii, która zdecydowała się wdrożyć swój proces

Solvency II, używając SII Engine.

Jedna z 10 najlepszych firm ubezpieczeniowych w Rumunii, ABC Insurance, zainstalowała SII Engine jako

serwis w chmurze i rozpocznie trening użytkowników w tym tygodniu. Po wprowadzeniu danych będzie

wspołpracować z lokalnym partnerem w Rumunii, aby przygotować się na termin ostateczny raportowania Q3 w listopadzie.

Return to News